Thứ tư, 28/09/2022 - 03:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Ngok Bay - TP Kon Tum
  • Chuẩn KTKN
  • Chuẩn KTKN
  • Chuẩn KTKN
  • Chuẩn KTKN
  • Nội dung tóm tắt:Chọn đáp án đúng
  • Nội dung tóm tắt:Kon Tum là tỉnh nằm ở cực Bắc của vùng Tây Nguyên rộng lớn. Tuy có những yếu tố khắc nghiệt của khí hậu và khó khăn của địa hình như nhà thơ Tố Hữu đã viết.
Tài nguyên