Wednesday, 28/09/2022 - 03:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH-THCS Ngok Bay - TP Kon Tum
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC TRONG TÌNH HÌNH NGUY CƠ DỊCH BỆNH COVID-19 PHỨC TẠP.

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM

TRƯỜNG TH- THCS NGOK BAY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-NB

 

                      Kon Tum, ngày 04  tháng 9 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DẠY HỌC

Trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp

 

Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT TP Kon Tum.

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ngok Bay, TP Kon Tum.

 

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Văn bản số 1365/SGD&ĐT-VP, ngày 10/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc đề xuất các Phương án tổ chức dạy và học năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 3146/UBND-KGVX ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và triển khai dạy học trong tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp;

Căn cứ Công văn số 1508/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp;

 Căn cứ Công văn số 1513/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với giáo dục trung học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Thực hiện hướng dẫn số 833/PGD&ĐT-CMTHCS-Ktr ngày 03/9/2021 của Phòng GD&ĐT TP Kon Tum về việc hướng dẫn phương án dạy học đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Trên cơ sở tình hình thực tế, trường TH-THCS Ngok Bay xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học năm học 2021-2022 (trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức việc dạy học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp, đảm bảo cho tất cả học sinh được tham gia học tập theo chương trình học đã được xây dựng điều chỉnh.

- Đảm bảo cho tất cả HS không đến trường nhưng vẫn tham gia học tập.

- Thu hút sự quan tâm của CMHS, của xã hội trong công tác giáo dục.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Học sinh

- Hầu hết HS là người dân tộc thiểu số, điều kiện học tập còn khó khăn, học sinh không có đủ điều kiện tham gia học trực tuyến.

 - Học sinh cấp Tiểu học tập trung ở 02 thôn: thôn Kon Ngoklah và thôn Kơ Năng; 02 thôn này ở gần nhau trong khu dân cư, thuận tiện cho việc chia các nhóm học tập.

- Thống kê HS theo địa bàn thôn:

 

Khối

Tổng số HS

Thôn Kon Ngoklah

Thôn Kơ Năng

Thôn Măng La

Thôn ĐăkLech

Thôn Đăk Đê

Ghi chú

Cấp Tiểu học

 1

73

47

26

 

 

 

 

 2

76

58

18

 

 

 

 

 3

68

50

17

1

 

 

 

 4

67

52

15

 

 

 

 

 5

53

34

19

 

 

 

 

Tổng

337

241

95

1

 

 

 

Cấp Trung học cơ sở

6

122

37

16

41

21

7

 

7

128

36

10

42

32

8

 

8

131

33

16

51

28

3

 

9

107

35

10

35

26

1

 

Tổng

488

141

52

169

107

19

 

 

          2. Giáo viên:

          - Tinh thần trách nhiệm cao. Có quyết tâm học hỏi và tự bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới.

          - Trong các năm học trước giáo viên thực hiện tốt công tác vận động học sinh nên việc thực hiện dạy học theo hình thức học tập có hướng dẫn giáo viên hiểu điều kiện, đặc điểm của từng gia đình học sinh.

          3. Ban giám hiệu:

          - Chỉ đạo sâu sát, khích lệ đội ngũ thực hiện dạy học theo hình thức phù hợp với tình hình thực tế: dạy học theo hình thức học tập có hướng dẫn.

          - Có kĩ năng tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, linh hoạt triển khai các biện pháp kịp thời.

III. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

         1. Rà soát cụ thể nơi ở của từng học sinh theo từng thôn, phân loại học sinh theo khối lớp theo từng thôn, xây dựng lịch học tập có hướng dẫn phù hợp. Trên cơ sở đó, phối hợp với chính quyền địa phương về việc tạo điều kiện về địa điểm, huy động học sinh ở nhà để giáo viên đến thực hiện việc hướng dẫn học sinh học tập.

        2. Xây dựng nội dung học tập: tổ chức giáo viên xây dựng nội dung dạy học tinh gọn, phù hợp với đối tượng học sinh; kết thúc phần dạy học có hướng dẫn, giáo viên cần giao nhiệm vụ học tập vừa sức để học sinh tự học. Tổ chức photo nội dung dạy học có hướng dẫn để chuyển đến học sinh/cha mẹ học sinh.

        3. Tổ chức, phân công giáo viên phối hợp cùng với đoàn thể, chính quyền địa phương hướng dẫn học sinh học tập theo nhóm ở thôn phù hợp với khung thời gian, điều kiện của từng gia đình, từng thôn và tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19.

        4. Nhà trường tổ chức điều chỉnh chương trình, xây dựng nội dung dạy học:

        4.1. Cấp Tiểu học:

        - Tập trung các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 3,4,5.

        - Đối với lớp 1:

        + Từ ngày 6/9/2021 đến 10/9/2021, giáo viên thực hiện “tuần làm quen”, quan tâm thời gian này để tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

        + Sau “tuần làm quen”, nhà trường tiến hành dạy học theo kế hoạch năm học 2021- 2022. Giáo viên tiến hành dạy học bán thôn, phối hợp cùng với đoàn thể địa phương hướng dẫn con em chủ động học tập ở nhà, học theo nhóm ở thôn phù hợp với khung thời gian, điều kiện của từng gia đình, từng nhóm và tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19.

        - Đối với lớp 2,3,4,5: tiến hành dạy học theo kế hoạch năm học 2021- 2022.

        4.2. Cấp Trung học cơ sở:

        Thực hiện đầy đủ các môn học theo quy định (trừ các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục/Nghệ thuật và các hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp/Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Dạy học tự chọn, giáo dục địa phương: thực hiện hướng dẫn 2 tuần/lần, thiết kế theo hình thức học sinh thực hiện các trò chơi cá nhân theo hướng dẫn, tạo các sản phẩm phù hợp đặc thù các bộ môn để tạo thư giãn, vui tươi cho học sinh)

         4.3. Xây dựng kế hoạch và nội dung dạy học:

- Cấp Tiểu học: Phân công tổ chuyên môn theo khối lớp để xây dựng kế hoạch dạy học các nhóm và soạn nội dung dạy học có hướng dẫn để chuyển đến học sinh/cha mẹ học sinh:

+ Khối 1: cô Thanh Hà, cô Thúy, cô Nen, cô Phúc.

+ Khối 2: cô Len, cô Yến, cô Phước, cô PRui.

+ Khối 3: cô Trang, thầy Hội, cô Hoan.

+ Khối 4: cô Tuyền , cô Lê Hà, cô Thanh.

+ Khối 5: thầy Luận, cô Huyền, thầy Nam.

(môn Tiếng Anh 3,4,5 cô Na xây dựng)

- Cấp Trung học cơ sở: Thực hiện theo Phân công chuyên môn ngày 31/8/2021.

5. Phân chia nhóm lớp và công phụ trách các nhóm, học sinh (có danh sách cụ thể kèm theo):

Tổ chức phân chia các khối/lớp thành các nhóm lớn theo từng thôn như sau:

 

Cấp Tiểu học:

Lớp 1 chia thành 04 nhóm:

Nhóm 1A (cô Thanh Hà)     : 20 em

Nhóm 1B (cô Hồng Thúy)  : 18 em

Nhóm 1C (cô Y Nen)          : 18 em

Nhóm 1D (cô Hồng Phúc)   : 17 em

 

Lớp 2 chia thành 04 nhóm

Nhóm 2A (cô Nguyễn Len)  : 20 em

Nhóm 2B (cô Phạm Yến)     : 20 em

Nhóm 2C (cô Y Phước)        : 20 em

Nhóm 2D (cô PRũi)              : 16 em

Lớp 3 chia thành 03 nhóm:

Nhóm 3A (cô Xuân Trang) : 24 em

Nhóm 3B (thầy Văn Hội)   : 24 em

Nhóm 3C (cô Đàm Hoan)   : 20 em

Lớp 4 chia thành 03 nhóm

Nhóm 4A (cô Thanh Tuyền) : 23 em

Nhóm 4B (cô Lê Hà)             : 23 em

Nhóm 4C (cô Đinh Thanh)    : 21 em

Lớp 5 chia thành 03 nhóm

Nhóm 5A (thầy Văn Luận)    : 18 em

Nhóm 5B (cô Đỗ Huyền)       :18 em

Nhóm 5C (thầy A Nam)         : 17 em

Cấp Trung học cơ sở: (Nhóm 1: thôn Măng La, Đăk Lêch, Đăk Đê; Nhóm 2: thôn Kon Ngoklah, Đăk Năng)

Nhóm 6A1: cô Hải

Nhóm 6A2: cô Huyền

Nhóm 6B1: cô Lê Yến

Nhóm 6B2:cô Hương

Nhóm 6C1: cô Uyên

Nhóm 6C2: cô Na

Nhóm 7A1: thầy Hảo

Nhóm 7A2: cô Hà

Nhóm 7B1: cô Thạch

Nhóm 7B2: cô Ng. Yến

Nhóm 7C1: thầy Diệu

Nhóm 7C2: cô Tâm

Nhóm 8A1: cô Nhiều

Nhóm 8A2: cô Hường

Nhóm 8B1: cô Chức

Nhóm 8B2: thầy Phương

Nhóm 8C1: cô Trang

Nhóm 8C2: thầy Hà

Nhóm 9A1: thầy Cương

Nhóm 9A2: cô Nga

Nhóm 9B1: cô Nhung

Nhóm 9B2: cô Hiên*

Nhóm 9C1: cô Thanh

Nhóm 9C2: thầy Vinh

 

          III. CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỐI HỢP:

         Để thực hiện được Kế hoạch trên, nhà trường chủ động tham mưu, phối hợp:

         - Đảng ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ trong công tác tuyên truyền cho phụ huynh trên địa bàn, đảm bảo cha mẹ học sinh có sự đồng thuận, trách nhiệm trong hỗ trợ con em học tập.

         - Huy động sự phối hợp của Ban đại diện CMHS, Hội phụ nữ xã, Đoàn thanh niên, thôn trưởng các thôn,… nhiệt tình tuyên truyền và giúp đỡ GV trong quá trình dạy học. Phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Anh/chị chỉ bài” để giúp đỡ các em học tập.

         IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Ban giám hiệu:

         - Xây dựng và phổ biến cụ thể kế hoạch thực hiện. Triển khai bộ phận phụ trách công nghệ thông tin nhà trường đăng tải website nội dung kế hoạch thực hiện để tuyên truyền rộng rãi; đồng thời đăng tải nội dung dạy học theo từng tuần.

         - Hướng dẫn cụ thể cho các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chung, nội dung dạy học có hướng dẫn để chuyển đến học sinh/cha mẹ học sinh..

         - Kiểm tra và phê duyệt nội dung dạy học (đồng thời chuyển bộ phận CNTT) cấp TH: cô Nguyễn Thị Bích Đào- PHT, cấp THCS: cô Nguyễn Thị Hồng Ái- PHT.

         - Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện dạy học nhóm tại thôn, công tác phát chuyển nội dung dạy học đến học sinh/ cha mẹ học sinh.

         2. Các tổ chuyên môn và giáo viên:

         - Giáo viên trên cơ sở tình hình thực tế của nhóm thôn theo lớp phụ trách, xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học theo các nhóm nhỏ và cá nhân; có danh sách phân chia nhóm, học cá nhân tại nhà cụ thể.

         - Phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực chuyên môn, nghiêm túc trong xây dựng kế hoạch, nội dung bài dạy và trong công tác phát chuyển nội dung dạy học có hướng dẫn để thực hiện tốt kế hoạch. Mail nội dung dạy học có hướng dẫn về nhà trường kiểm tra và phê duyệt kịp thời.

         - Phụ trách hỗ trợ bộ phận Văn thư photo nội dung học tập có hướng dẫn: giáo viên các môn Âm nhạc (cô Thạch), Mỹ thuật (cô Trang), Thể dục (cô Hường), hoạt động trải nghiệm (thầy Hà).

 

         Trên đây là Kế hoạch thực hiện dạy học trong tình hình nguy cơ dịch bệnh COVID-19 phức tạp của trường TH-THCS Ngok Bay năm học 2021-2022.

         Tùy theo chỉ đạo của cấp trên, theo tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi, nhà trường tiếp tục điều chỉnh và triển khai hình thức dạy học phù hợp./.

 

        

Nơi nhận:

- Như K/g (b/c)

- CB,GV,NV (T/h);

- Lưu : trường, tổ CM.

 

        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

        Lê Thị Mỹ Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 09 : 392
Năm 2022 : 1.420